"Twoje światła - twoje bezpieczeństwo" - Aktualności - KPP Nowy Tomyśl

Aktualności

"Twoje światła - twoje bezpieczeństwo"

Data publikacji 28.11.2017

W okresie jesienno–zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jak ważna jest rola prawidłowego oświetlenia pojazdu dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu – przekonywaliśmy niejednokrotnie. Dlatego też od dzisiaj do 17 grudnia 2017 roku policjanci w ramach kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” będą przeprowadzać działania kontrolno-prewencyjne ukierunkowane na kontrolę oświetlenia zewnętrznego pojazdów.  

 

Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

Aby uzmysłowić kierowcom jak ważne jest prawidłowe oświetlenie pojazdów, szczególnie w okresie zimowym policjanci zainicjowali ogólnopolską akcję „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. Od dzisiaj, aż do 17 grudnia 2017 roku zostaną przeprowadzone wzmożone działania związane z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Tegorocznym celem kampanii jest:

  • wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem

  • stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych

  • zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związanego z poruszaniem się po drogach pojazdów z niesprawnymi lub nieprawidłowym oświetleniem

  • propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy-pojazd, m.in. poprzez promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych.

     

W dniach 2.12.2017 r., 9.12.2017r. oraz 16.12.2017 r. w ramach ogólnopolskich „dni otwartych”, na stacjach kontroli pojazdów posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej kontroli oraz regulacji świateł (jeżeli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania).

Partnerami akcji są: Instytut Transportu Samochodowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, około 200 stacji kontroli pojazdów w całym kraju, a także operator komunikatora „Yanosik”.