Działania priorytetowe dzielnicowych - Informacje - KPP Nowy Tomyśl

Informacje

Działania priorytetowe dzielnicowych

Dzielnicowi z całego powiatu nowotomyskiego prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to nowe narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany działań priorytetowych i określone w nich zadania wynikają z informacji uzyskanych m.in. ze spotkań dzielnicowego ze społeczeństwem, bieżącej lustracji rejonu czy też debat społecznych.

Miasto i Gmina Nowy Tomyśl

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Żmudzin prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywanie alkoholu, ładu i porządku publicznego, załatwianie potrzeb fizjologicznych, a także zaśmiecania w rejonie przyległym do altanki śmietnikowej znajdującej się przy bloku nr 9 na Os. Północ w Nowym Tomyślu.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy st. sierż. Mateusz Biniek prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania w rejonie przyległym do pawilonu handlowego „UNIVERSAL” na os. Stefana Batorego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Woźny prowadzi działania priorytetowe związane z problemem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w rejonie przedszkola nr V „Słoneczko” mieszczącego się przy ul. Nowej.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy mł. asp. Michał Szot prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie parku im. Feliksa Szołdrskiego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy mł. asp. Marek Przybylak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego „KRIS” mieszczącego się przy ul. Nowotomyskiej w Jastrzębsku Starym.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy st. asp. Leszek Szadura prowadzi działania priorytetowe związane z problemem nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie prawidłowego przechodzenia pieszych przez jezdnię.

 

Miasto i Gmina Zbąszyń

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy . asp. Artur Ratajczak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie stacji paliw „Orlen”.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy . asp. Bartłomiej Dynowski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia w rejonie targowiska miejskiego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy asp. szt. Romuald Jankowiak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego „GS” w miejscowości Nądnia.

 

Miasto i Gmina Opalenica

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy . asp. Kamil Michalak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie Placu Piłsudskiego.

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy . asp. Maciej Ludwikowski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie sklepu „Kryształ” mieszczącego się przy ul. Poprzecznej

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy sierż.szt. Remigiusz Przybysz prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Kopanki.

 

Miasto i Gmina Lwówek

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy st. sierż. Adrian Adamski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem polegającym na notorycznym nieprawidłowym parkowaniu pojazdów samochodowych w obrębie Rynku oraz ulic przyległych, zwłaszcza w trakcie trwania targowiska tj. w piątki i wtorki.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy asp. Szt. Paweł Kortus prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonach sklepów spożywczych-monopolowych w godzinach popołudniowo - wieczornych.

 

Gmina Kuślin

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy sierż. szt. Sławomir Fornalski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego przy sklepie spożywczym „Płoński” przy ul. Wytomyskiej w miejscowości Wąsowo.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy mł. asp. Sebastian Jagoda prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a także nieprzepisowe przechodzenie przez jezdnię na terenie miejscowości Turkowo.

 

Gmina Miedzichowo

 

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy st. asp. Paweł Walenciak prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania napojów alkoholowych, zakłócania porządku publicznego oraz nieobyczajnych wybryków w rejonie Stacji Paliw „Polmax” w miejscowości Miedzichowo ul. Warszawska 6

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy mł. asp. Jacek Piotrowski prowadzi działania priorytetowe związane z problemem spożywania alkoholu w rejonie przyległym do klubu sportowego „Dąb” w miejscowości Bolewice.

Celem powyższych działań ma być poprawa bezpieczeństwa w powyższych rejonach, zapewnienie ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowanie zjawisk naruszania przepisów ruchu drogowego. Realizacji celów służyć będą m.in. nasilone kontrole, częstsze obchody rejonu, współpraca z mieszkańcami, właścicielami sklepów, obiektów oraz współpraca ze Strażą Miejską.