Nocne liczenie osób bezdomnych - Bezdomni - KPP Nowy Tomyśl

Nocne liczenie osób bezdomnych

W nocy z 7 na 8 lutego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w całym kraju przeprowadzona została akcja liczenia bezdomnych. Zdaniem ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, to pierwszy, ale niezbędny krok do zmian w polityce walki z bezdomnością.

 

Do liczenia osób bezdomnych doszło między innymi na terenie naszego powiatu. Akcja nadzorowana była przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a oprócz pracowników socjalnych, wzięli w niej również udział strażnicy miejscy, jak również funkcjonariusze tutejszej Komendy Powiatowej Policji.

W trakcie prowadzonych badań, pracownik socjalny przeprowadzał wśród bezdomnych ankiety, które miały przybliżyć przyczynę, powód bezdomności. Czy wyniki tych ankiet zaskoczyły biorących udział w akcji? Z przeprowadzonych ankiet wynika, że najczęstszą przyczyną bezdomności jest brak miejsca zatrudnienia, a co za tym idzie, brak środków finansowych na wynajem, bądź kupno mieszkania. Drugą ze wskazanych przyczyn, jest konflikt rodzinny...

Co ciekawe, wśród napotkanych osób bezdomnych, tylko jeden mężczyzna wyraził chęć pomocy w formie noclegu, w siedzibie pomocy Fundacji Barka, we Władysławowie. Pozostali ankietowani, pomimo niejednokrotnie bardzo ciężkiej sytuacji materialno - socjalnej, odmówili takiej pomocy.

 

_mg_6938
 
_mg_6954