Skutki prawne bezpodstawnych interwencji Policji - Komunikaty - KPP Nowy Tomyśl

Komunikaty

Skutki prawne bezpodstawnych interwencji Policji

mandat_policjaKomenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przestrzega przed wzywaniem policji, gdy nie ma do tego żadnych podstaw. Niestety podobne sytuacje  zdarzają się bardzo często i powodują ogromne zagrożenie, ponieważ uniemożliwiają przebywanie mundurowym tam, gdzie faktycznie ich pomoc jest w danym momencie niezbędna i konieczna. Dla zgłaszającego wezwanie takie może skończyć się aresztem, ograniczeniem wolności lub wysoką grzywną.

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu przypomina, że wzywanie służb mundurowych do spraw, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca, może skończyć się dla osoby zawiadamiającej przykrymi konsekwencjami.

Do takiej właśnie sytuacji doszło wczoraj w Nowym Tomyślu. Około godziny 9 rano do oficera dyżurnego dodzwoniła się kobieta, która poprosiła o bardzo pilną interwencję wobec agresywnego ojca. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol.

Przybyłych na miejsce mundurowych przywitała cisza i spokój. Przeprowadzili oni rozmowę ze stronami konfliktu. Okazało się, że przedmiotem działań stróżów prawa miał być spór o gazetę, a wezwanie było swoistym odegraniem się na ojcu.

Zachowanie kobiety było bardzo nieodpowiedzialne. Mogło bowiem kosztować życie lub zdrowie innej osoby, potrzebującej w tym momencie pomocy policjantów.

Ten konkretny przypadek zakończył się dla zgłaszającej pouczeniem. Jednakże kolejne tego typu wezwania,  z pewnością pociągną za sobą surowsze kary.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu nowotomyskiego. Pamiętajmy, że numery alarmowe, jak sama ich nazwa wskazuje, służbą do wzywania Policji w sytuacjach nagłych. Nie korzystajmy z nich w sposób nieprzemyślany oraz dla tzw. żartu lub w celu odegrania się na członku rodziny. Takie zachowanie niesie za sobą odpowiednie skutki prawne. Należą do nich areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości do 1500zł.

 

Przypominamy treść artykułu 66 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 złotych.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.