Ogólnopolskie działania "Bezpieczna Woda" - Policja radzi... - KPP Nowy Tomyśl

Policja radzi...

Ogólnopolskie działania "Bezpieczna Woda"

19-94985
 
Policja włączyła się w ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna Woda”. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Akcja „Bezpieczna Woda” skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli czy wychowawców. Celem akcji jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie swym zasięgiem obejmie, w zakresie informacyjno-edukacyjnym, szkoły na terenie całego kraju, natomiast działania promocyjne skoncentrowane zostaną na obszarach wodnych: kąpieliskach, stanicach wodnych, marinach itp.

Realizatorami akcji są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polska Organizacja Turystyczna, Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Policja.

 

123456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło www.policja.pl