Kontrola kościołów w powiecie nowotomyskim - W godzinach służby - KPP Nowy Tomyśl

W godzinach służby

Kontrola kościołów w powiecie nowotomyskim

img_0645Dzisiaj zespół złożony z przedstawicieli  Urzędu Ochrony Zabytków, Straży Pożarnej i Policji zakończył kompleksowe kontrole wybranych kościołów na terenie powiatu nowotomyskiego. Kontrolerzy realizujący IV etap przeglądu zabezpieczeń kościołów województwa wielkopolskiego odwiedzili kościoły w Bolewicach oraz w Nowym Tomyślu. Poczynione w trakcie kontroli uwagi i spostrzeżenia na temat ewentualnych zmian mogących wpłynąć na poprawę zabezpieczeń kościołów zostały tego samego dnia przekazane duchownym.

Dzisiaj w ramach IV etapu przeglądu zabezpieczeń zabytkowych kościołów sprawdzone zostały świątynie w Bolewicach oraz w Nowym Tomyślu. Głównym celem działań była ocena stopnia przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego. Kontrole zostały przeprowadzone przez zespół tworzony przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Wnioski i spostrzeżenia, jakie wynikły z kontroli przekazane zostały proboszczom, a ich efektem będzie z pewnością podniesienie poziomu bezpieczeństwa w każdej z kontrolowanych płaszczyzn.

 

{galeria}kontrola kosciolow 2012{/galeria}