Podziekowania za długoletnią służbę. - W godzinach służby - KPP Nowy Tomyśl

W godzinach służby

Podziekowania za długoletnią służbę.

1W piątkowe popołudnie asp. szt. Zdzisław Ratajczak otrzymał z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Wojciecha Kolasińskiego list gratulacyjny oraz usłyszał z jego ust życzenia i podziękowania z okazji  30 rocznicy służby w szeregach Policji.

 

Tak się złożyło, że w tym roku asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu asp. szt. Zdzisław Ratajczak może poszczycić się „okrągłym” jubileuszem w odpowiedzialnej służbie społeczeństwu.

Aspirant Zdzisław Ratajczak  wstąpił  w szeregi Policji 30 lat temu. W tym czasie całą swoją karierę zawodową poświęcił pracy w ruchu drogowym, ciągle doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.   Aktywnie przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa poprzez  współpracę z kadrą pedagogiczną okolicznych szkół oraz regularne spotkania z dziećmi i młodzieżą. Na spotkaniach tych przekazuje im podstawy wiedzy wiktymologicznej, edukuje w podstawowych przepisach prawnych, wskazuje sposoby unikania zagrożeń realizując w ten sposób wzorowe zasady profilaktyki nieletnich. Jest wzorem i nauczycielem dla młodej kadry policyjnej

W trakcie długoletniej służby asp. szt. Zdzisław Ratajczak za swoją nieskazitelną służbę w 2002r decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został nagrodzony brązową odznaką zasłużonego policjanta natomiast w roku 2009 Postanowieniem Prezydenta RP otrzymał srebrny medal za długoletnią służbę. Poza tym był wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu nagrodami pieniężnymi.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Wojciech Kolasiński skierował słowa uznania i wdzięczności do asp. szt. Zdzisława Ratajczaka za długoletnią i ofiarną służbę oraz osobiste zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, jednocześnie wyrażając nadzieję, że w przyszłości wspólnie zrealizują jeszcze wiele czekających na nich zadań.

 

{galeria}podziekowania dla zdzislawa ratajczaka za 30 lat pracy{/galeria}