Spotkanie w nowotomyskiej komendzie - W godzinach służby - KPP Nowy Tomyśl

W godzinach służby

Spotkanie w nowotomyskiej komendzie

123
 
W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie poświęcone zjawisku, jakim jest kradzież napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W spotkaniu uczestniczył I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu podinsp. Jarosław Żurek oraz Główny Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Sieci Telekomunikacji Polskiej Pan Jerzy Kaczmarek.

 

  

 

Nowotomyscy policjanci bezustannie podejmują szereg działań zmierzających do zminimalizowania liczby przestępstw i wykroczeń na terenie Nowego Tomyśla. W związku z tym, iż w ostatnim czasie zanotowano zwiększoną liczbę kradzieży napowietrznych linii telekomunikacyjnych, koniecznym było zorganizowanie spotkania  przedstawicieli policji z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej.  Nowotomyską komendę reprezentował I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu podinsp. Jarosław Żurek, który gościł Pana Jerzego Kaczmarka Głównego Inspektora ds. Utrzymania Infrastruktury Sieci.

 

 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim wymiana doświadczeń i omówienie, co należy zrobić w najbliższej przyszłości, aby zapobiec tego typu przestępstwom na terenie powiatu nowotomyskiego. 

Pan Jerzy Kaczmarek w trakcie spotkania poinformował komendanta o tym, że Telekomunikacja Polska poczyniła już w tym kierunku pierwsze kroki, które być może w 100% zapobiegną dalszym kradzieżom.  Są nimi specjalne systemy alarmowe, które włączają się niezwłocznie po zerwaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej i wysyłają sygnał do centrali Telekomunikacji Polskiej. Sygnał ten z pewnością pozwoli na błyskawiczną reakcję policji.

Nowotomyska policja informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec osób i podmiotów, które zakupią od osób fizycznych urządzenia i elementy sieci telekomunikacyjnej może zostać wszczęte postępowanie przygotowawcze dotyczące paserstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W celu uniknięcia takiej sytuacji poniżej zamieszczone zostały zdjęcia oraz opis cech charakterystycznych urządzeń i kabli  z katalogu elementów pochodzących z kradzieży :

- Kable telekomunikacyjne

 22

 

 

 

 - Urządzenia telekomunikacyjne i ich elementy

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnim punktem spotkania była wspólna kontrola punktów skupu złomu na terenie powiatu nowotomyskiego wspólnie z dzielnicowym oraz policjantem  wydziały kryminalnego.

1222