Nowi szefowie nowotomyskiej komendy - Z życia jednostki - KPP Nowy Tomyśl

Z życia jednostki

Nowi szefowie nowotomyskiej komendy

dsc_0084_kopiowanieW Sali Ślubów Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków nowym Komendantom Powiatowym Policji w Nowym Tomyślu. Powierzenia obowiązków dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński w obecności władz powiatu, zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników jednostki.

{flvremote}http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/biblioteka/filmy3/zmiana_komendantow.flv{/flvremote}

 

 

Ceremonia zaczęła się 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 13:00 w Sali Ślubów Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Zgodnie z ceremoniałem uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Tomaszowi Trawińskiemu przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu asp. sztab. Arkadiusza Pelca.  Następnie głos zabrał  prowadzący uroczystość podinsp. Sławomir Mikułko, który w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu powitał wszystkich zebranych gości.

W dalszej części  Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu mł. insp. Adam Półtoraczyk odczytał rozkazy personalne. Pierwszy z nich o odwołaniu dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu insp. Wojciecha Kolasińskiego, a kolejne dwa rozkazy o powierzeniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Jarosławowi Żurkowi i powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu kom. Sławomirowi Wenderskiemu. Część okolicznościową zakończyły przemówienia zaproszonych gości oraz nowo powołanych komendantów.

Dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Wojciech Kolasiński podziękował za te ostatnie 4 lata spędzone w naszej jednostce. Docenił fakt ciepłego przyjęcia jego osoby przez policjantów i włodarzy samorządowych w momencie, gdy obejmował stanowisko szefa nowotomyskich policjantów.

Komendant Żurek wyraził nadzieję, że dalsza dobra praca funkcjonariuszy i pracowników Komendy, dobre współdziałanie z innymi służbami i instytucjami oraz współpraca ze społeczeństwem, pozwoli na uzyskanie jeszcze lepszych wyników w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu kom. Sławomir Wenderski podziękował za zaufanie, którym obdarował go Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu oraz podkreślił, że trafił do bardzo dobrej jednostki Policji. Ponadto obiecał, ze zrobi wszystko, aby dotychczasowa poprzeczka, którą Komendant Żurek zawiesił bardzo wysoko, poszła nieco wyżej.

Starosta nowotomyski, Pan Ireneusz Kozecki wyraził nadzieję, że dalsza współpraca z Policją będzie na równie wysokim poziomie jak dotychczas. Jednocześnie życzył nowym komendantom mnóstwa sukcesów i zadowolenia z pracy.

 

Jarosław Żurek służbę w Policji pełni od 01.04.1991 roku. Od 17.03.2008 na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu. Podczas swojej 25 - letniej służby systematycznie uzupełniał swoje wykształcenie i doskonalił umiejętności zawodowe. Między innymi w 2000 roku ukończył studia na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a w 2004 roku był uczestnikiem studium zawodowego Studium Zarządzania o profilu Zarządzanie w Jednostkach Policji i ukończył je z wynikiem bardzo dobrym. W lipcu 2007 roku uzyskał dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Dużym atrybutem współpracy z mł. insp. Jarosławem Żurkiem jest jego automotywacja do rzetelnego wykonywania pracy oraz głęboka lojalność wobec pracowników. Potrafi właściwie kształtować zasady współżycia społecznego. Swoją wiedzę zawodową i zdobyte doświadczenie chętnie przekazuje innym pracownikom. W podwładnych wypracowuje poczucie wysoce pojętego obowiązku i służenia społeczeństwu nie tylko poprzez karanie i upominanie ale także poprzez niesienie pomocy. Cieszy się autorytetem wśród podległych policjantów. Jego cechy charakteru, a w szczególności samodzielność, dyspozycyjność, kreatywność, zdolność pracy w zespole, zdolności analityczne, doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe pozwalają kierowanej przez niego jednostce osiągać bardzo dobre wyniki.

Pracowitość, skrupulatność, energiczność i ponadprzeciętne zaangażowanie w realizacje obowiązków mają swoje odzwierciedlenie w licznych nagrodach pieniężnych oraz wyróżnieniach. W uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego wyróżniony w 2003 roku „Brązową Odznaką Zasłużony Policjant ”, w 2008 roku „Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant” oraz w 2013 roku ,,Złotą Odznaką Zasłużony Policjant."

 

Natomiast komisarz Sławomir Wenderski służbę w szeregach Policji rozpoczął w Oddziałach Prewencji Policji w Poznaniu. Z dniem 15 grudnia 2011 roku powołany został na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Buku, gdzie zajął II miejsce w konkursie „Najlepszy Komisariat Powiatu poznańskiego” w 2012 roku. Jako Komendant utrzymuje stały kontakt z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w czasie, jak i poza godzinami służby, co wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku Policji. Jest jednym z współinicjatorów i założycieli stowarzyszenia „Alae”, którego jest aktywnym członkiem i wiceprezesem. Organizacja ta ma między innymi na celu niesienie pomocy rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych przemocą, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ochronę i promocję zdrowia, upowszechnianie i ochronę praw kobiet, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz propagowanie idei promujących poprawę bezpieczeństwa. W związku z powyższym za wzorową służbę, duży wkład w funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz działalność poza policyjną przyznano mu Krzyż Zasługi.

 

{galeria}UROCZYSTA ZBIORKA PRZEKAZANIE JEDNOSTKI{/galeria}