Z życia jednostki

Konferencja prasowa nt. uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

dsc_0086_kopiowanie

Dzisiaj punktualnie o godzinie 11 w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu zorganizowana została konferencja prasowa na temat wdrożenia i uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim. Konferencji przewodniczył Komendanta Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Jarosław Żurek. Oprócz policjantów w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów, którzy pomogą Policji w rozpropagowaniu przedmiotowego zagadnienia w środkach masowego przekazu.

{flvremote}http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/biblioteka/filmy3/konferencja-mapy-zagrozen.flv{/flvremote}

 

 

Dzisiaj punktualnie o godzinie 11 w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu zorganizowana została konferencja prasowa na temat wdrożenia i uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie wielkopolskim. Konferencji przewodniczył Komendanta Powiatowy Policji w Nowym Tomyślu mł. insp. Jarosław Żurek. Oprócz policjantów w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele lokalnych mediów, którzy pomogą Policji w rozpropagowaniu przedmiotowego zagadnienia w środkach masowego przekazu.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwoli na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi instytucjami i społeczeństwem, powinny służyć m.in. właściwemu rozmieszczeniu patroli, czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach skatalogowanych w trzech kategoriach:

  • gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
  • uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,
  • otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu.

Uruchomiona właśnie funkcjonalność pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to zaś za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji, gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.

 

{galeria}MAPY ZAGROZEN/konferencja prasowa{/galeria}

  {flvremote}http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/biblioteka/filmy3/kmzb.flv{/flvremote}

 kmzb_wlkp