Rusza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapy zagrożeń - KPP Nowy Tomyśl

Mapy zagrożeń

Rusza Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

mapa_zagrozenOd 1 września br. w całym kraju będzie można korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa to interaktywne narzędzie wykorzystujące rozwiązania opracowanego przez GUGiK Geoportalu. W nowym serwisie będzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz samemu zgłosić zaobserwowane zagrożenia.

 

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

       Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1.     informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2.     informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

o    bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

o    w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

3.     informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Informujemy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.

W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.