Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w styczniu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w styczniu 2017 roku.

 

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W STYCZNIU 2017 ROKU

 

         W styczniu 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 43 zdarzenia: 3 wypadki drogowe w wyniku których 1 osoba poniosła śmierć na miejscu, a 5 osób zostało rannych oraz 40 kolizji drogowych.                                             

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

3

3

Od początku roku

4

3

3

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

38

23

40

Od początku roku

38

23

40

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

3

5

Od początku roku

3

3

5

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

0

1

Od początku roku

2

0

1

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2017 r. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -  9 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  - 3 zdarzenia,

- nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenie.

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 3 zdarzenia  ( 3 kolizje)

 

Drogi wojewódzkie:

- nr W302 - 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

- nr W305 - 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

- nr W307 - 4 zdarzenia  ( 1 wypadek, 3 kolizje )

- nr W308 - 3 zdarzenia  ( 3 kolizje)

 

Drogi powiatowe:

- nr 2709P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2724P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2727P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P – 5 zdarzeń ( 5 kolizji)

- nr 2739P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2742P - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

 

Drogi gminne - 14 zdarzeń ( 14 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W styczniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 1 kierującego w stanie po użyciu alkoholu.

 

 

SPRAWCY

 

W styczniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali  26 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 3 zdarzenie, kierujący autobusem spowodował 1 zdarzenie, a 2 zdarzenia spowodowali kierujący niustalonymi pojazdami.