Analiza stanu bezpieczeństwa RD

gwiazda kpp

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w lutym 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w lutym 2017 roku.

         W lutym 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 47 zdarzeń: 3 wypadki drogowe w wyniku których 3 osoby zostały ranne oraz 44 kolizje drogowe.                                             

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

4

3

Od początku roku

7

7

6

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

35

51

44

Od początku roku

73

74

84

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

2

3

Od początku roku

6

5

8

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

2

0

Od początku roku

2

2

1

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lutym 2017 r. to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu -  7 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  - 6 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia.

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 3 zdarzenia  ( 1 wypadek, 2 kolizje)

 

Droga krajowa nr 92 - 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

- nr W305 - 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

- nr W307 - 4 zdarzenia  ( 1 wypadek, 3 kolizje )

- nr W308 - 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2708P - 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

- nr 2709P - 2 zdarzenia  ( 2 kolizje)

- nr 2718P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2722P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2727P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P - 2 zdarzenia  ( 1 wypadek, 1 kolizja )

- nr 2739P - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

 

Drogi gminne - 14 zdarzeń ( 14 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W lutym 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 3 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W lutym 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali  21 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 2 zdarzenie, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 2 zdarzenie, kierujący rowerem spowodował 1 zdarzenie, a 4 zdarzenia spowodowali kierujący niustalonymi pojazdami.