Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w marcu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w marcu 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W MARCU 2017 ROKU

 

W marcu 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 54 zdarzenia: 5 wypadków drogowych w wyniku których 3 osoby poniosły śmierć, a 3 zostały ranne oraz 49 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

6

5

Od początku roku

12

13

11

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

30

42

49

Od początku roku

103

116

134

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

8

3

Od początku roku

11

13

11

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

1

3

Od początku roku

3

3

4

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w marcu 2017 r. to:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 8 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 6 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 12 zdarzeń ( 1 wypadek, 11 kolizji )

 

Droga krajowa nr 92 - 4 zdarzenia ( 1 wypadek, 3 kolizje )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 5 zdarzeń ( 1 wypadek, 4 kolizje )

- nr W305 - 5 zdarzeń ( 5 kolizji )

- nr W307 - 6 zdarzeń ( 6 kolizji )

- nr W308 - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2709P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2711P - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2723P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2724P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2739P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

 

Drogi gminne - 15 zdarzeń ( 1 wypadek, 14 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W marcu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 6 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

 

SPRAWCY

 

W marcu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 30 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 5 zdarzeń, kierujący samochodem ciężarowym do 3,5 t spowodował 1 zdarzenie, kierujący autobusem spowodowali 2 zdarzenia, a 1 zdarzenia spowodował kierujący niustalonym pojazdem.