Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w lipcu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w lipcu 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W LIPCU 2017 ROKU

 

W lipcu 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 61 zdarzeń: 11 wypadków drogowych w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć, a 9 zostało rannych oraz 50 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

6

11

Od początku roku

33

34

37

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

45

50

50

Od początku roku

263

313

321

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

6

9

Od początku roku

47

36

40

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

2

Od początku roku

5

5

6

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w lipcu 2017 r. to:

 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 13 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 12 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 11 zdarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 10 zdarzeń ( 3 wypadki, 7 kolizji )

 

K-92 - 8 zdarzeń ( 2 wypadki, 6 kolizji )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr W305 - 6 zdarzeń ( 1 wpadek, 5 kolizji )

- nr W307 - 7 zdarzeń ( 1 wypadek, 6 kolizji )

- nr W308 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2709P - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2727P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2739P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2744P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2749P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

 

Drogi gminne - 18 zdarzeń ( 3 wypadki, 15 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W lipcu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 8 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 3 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W lipcu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 40 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 5 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, kierującymi nieustalonymi pojazdami spowodowali 2 zdarzenia, kierujący motocyklem i rowerem spowodowali po 1 zdarzeniu.