Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w sierpniu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w sierpniu 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W SIERPNIU 2017 ROKU

 

W sierpniu 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 58 zdarzeń: 4 wypadki drogowe w wyniku których 5 osób zostało rannych oraz 54 kolizje drogowe.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

5

4

Od początku roku

34

39

41

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

23

37

54

Od początku roku

286

350

375

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

5

5

Od początku roku

48

41

45

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

6

5

6

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w sierpniu 2017 r. to:

 

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 15 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8 zdarzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 10 zdarzeń ( 1 wypadek, 9 kolizji )

 

K-92 - 9 zdarzeń ( 9 kolizji )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr W305 - 5 zdarzeń ( 5 kolizji )

- nr W307 - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr W308 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2714P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2723P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

- nr 2745P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

Drogi gminne - 21 zdarzeń ( 3 wypadki, 18 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W sierpniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 11 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 2 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W sierpniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 4 zdarzenia, kierującymi motorowerami i nieustalonymi pojazdami spowodowali po 3 zdarzenia, kierujący motocyklem spowodowali 2 zdarzenia, a 1 zdarzenie spowodował kierujący samochodem ciężarowym powyżej 3,5 t.