Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego we wrześniu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w sierpniu 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W WRZEŚNIU 2017 ROKU

 

W wrześniu 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 66 zdarzeń: 9 wypadków drogowych w wyniku których 1 osoba poniosła śmierć, a 8 osób zostało rannych oraz 57 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

4

9

Od początku roku

44

43

50

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

44

55

57

Od początku roku

353

405

432

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

8

Od początku roku

57

45

53

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

7

5

7

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w wrześniu 2017 r. to:

 

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 12 zdarzeń,

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 9 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie – 9 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 8 zdarzeń,

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 6 zdarzeń ( 6 kolizji )

 

K-92 - 9 zdarzeń ( 2 wypadki, 7 kolizji )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W305 - 4 zdarzenia ( 4 kolizje )

- nr W307 - 5 zdarzeń ( 2 wypadki, 3 kolizje )

- nr W308 - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 1731P – 3 zdarzenia ( 1 wypadek, 2 kolizje )

- nr 2707P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2708P - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2709P - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2714P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2727P – 2 zdarzenia ( 1 wypadek, 1 kolizja )

- nr 2733P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2739P - 2 zdarzenia ( 1 wypadek, 1 kolizja )

- nr 2745P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2748P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2751P – 1 zdarzenie (1 kolizja )

 

Drogi gminne - 19 zdarzeń ( 1 wypadek, 18 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W wrześniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 14 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 4 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W wrześniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 39 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 5 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, kierujący autobusami spowodowali 2 zdarzenia, a po 1 zdarzeniu spowodowali kierującymi ciągnikiem rolniczym, motorowerem, innym pojazdem i pojazdem nieustalonym.