Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w październiku 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w październiku 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

 

W październiku 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 62 zdarzenia: 6 wypadków drogowych w wyniku których 6 osób zostało rannych oraz 56 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

6

6

Od początku roku

48

49

56

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

52

55

56

Od początku roku

405

460

488

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

9

6

Od początku roku

63

54

59

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

7

6

7

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w październiku 2017 r. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 17 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 11 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 7 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń.

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 7 zdarzeń ( 7 kolizji )

 

K-92 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 4 zdarzenia ( 4 kolizje )

- nr W305 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

- nr W307 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

- nr W308 - 2 zdarzenia ( 1 wypadek ,1 kolizja )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2708P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2709P - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2712P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2713P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2743P - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

- nr 2746P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

 

Drogi gminne - 31 zdarzeń ( 2 wypadki, 29 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W październiku 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 6 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W październiku 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 5 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, a kierujący rowerami i pojazdami nieustalonymi spowodowali po 2 zdarzenia.