Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w listopadzie 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w listopadzie 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W LISTOPADZIE 2017 ROKU

 

W listopadzie 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 64 zdarzenia: 4 wypadki drogowe w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć, a 6 osób zostało rannych oraz 60 kolizji drogowych.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

4

Od początku roku

53

53

60

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

36

50

60

Od początku roku

441

510

548

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

4

6

Od początku roku

69

58

65

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

2

Od początku roku

7

6

9

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w listopadzie 2017 r. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 14 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 11 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 9 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń.

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 10 zdarzeń ( 10 kolizji )

 

K-92 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 4 zdarzenia ( 1 wypadek, 3 kolizje )

- nr W305 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

- nr W307 - 4 zdarzenia ( 1 wypadek, 3 kolizje )

- nr W308 - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 2497P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2708P - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2709P - 5 zdarzeń ( 1 wypadek, 4 kolizje )

- nr 2716P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2723P - 2 zdarzenia ( 1 wypadek, 1 kolizja )

- nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P – 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

- nr 2739P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2742P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2747P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

 

 

Drogi gminne - 19 zdarzeń (19 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 2 zdarzenia ( 2 kolizje )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W listopadzie 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 15 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 7 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W listopadzie 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 41 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 3 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 8 zdarzeń, a kierujący motorowerem i pojazdem nieustalonym spowodowali po 1 zdarzenia.