Analiza stanu bezpieczeństwa RD

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w grudniu 2017 r.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w grudniu 2017 roku.

INFORMACJA

O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W GRUDNIU 2017 ROKU

 

W grudniu 2017 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 61 zdarzeń: 8 wypadków drogowych w wyniku których 10 osób zostało rannych oraz 53 kolizje drogowe.

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

7

8

8

Od początku roku

60

61

68

 

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

52

74

53

Od początku roku

493

584

601

 

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

10

9

10

Od początku roku

79

67

75

 

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

7

7

9

 

 

PRZYCZYNY

 

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2017 r. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 8 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 7 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń.

 

 

 

 

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

 

Autostrada A2 – 9 zdarzeń ( 2 wypadki, 7 kolizji )

 

 

Drogi wojewódzkie:

 

- nr W302 - 5 zdarzeń ( 1 wypadek, 4 kolizje )

- nr W305 - 4 zdarzenia ( 4 kolizje )

- nr W307 - 5 zdarzeń ( 1 wypadek, 4 kolizje )

- nr W308 - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

Drogi powiatowe:

 

- nr 1731P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2708P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2709P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2716P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2723P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2724P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2738P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2739P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2742P - 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

- nr 2757P - 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

 

 

Drogi gminne - 21 zdarzeń ( 3 wypadki,18 kolizji )

 

Drogi inne (niepubliczne) - 3 zdarzenia ( 3 kolizje )

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

 

W grudniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 13 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 2 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

 

SPRAWCY

 

W grudniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 30 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 t spowodowali 8 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 2 zdarzenia,a kierujący autobusem, motorowerem, rowerem i pojazdem nieustalonym spowodowali po 1 zdarzeniu.