Przypominamy o istnieniu "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" - Aktualności - KPP Nowy Tomyśl

Aktualności

Przypominamy o istnieniu "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Data publikacji 28.11.2017

Każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu, odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, może wskazać miejsca, gdzie dochodzi do naruszeń prawa! Aplikacja ta od września minionego roku, jest dostępna na stronach internetowych wszystkich wielkopolskich komend, w tym również Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu. Od chwili uruchomiania mapy odnotowaliśmy blisko zgłoszeń.

Na terenie Wielkopolski, 20 września ubiegłego roku, ruszyła aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. To nowoczesne, internetowe narzędzie komunikacji społeczeństwa z Policją opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 

1.informacje z policyjnych systemów informatycznych

2.informacje uzyskane od społeczeństwa w trakcie konsultacji czy debat społecznych oraz badań opinii publicznej

3.informacje od obywateli z wykorzystaniem internetowej aplikacji

 

„Mapa” składa się z dwóch komponentów:

 

Mapy interaktywnej – umożliwiającej społeczeństwu wskazywanie miejsc zagrożonych, które podlegają sprawdzeniu przez Policję,

Mapy statystycznej – zawierającej dane statystyczne z policyjnych systemów informatycznych oraz wyników badań opinii społecznej.

 

Przez okres funkcjonowania mapy odnotowaliśmy blisko 600 zgłoszeń dotyczących różnego rodzaju zagrożeń, z których każde spotkało się z odpowiednią reakcją funkcjonariuszy Policji. Każde pojedyncze zagrożenie było sprawdzane przez policjantów odpowiedniej komórki. Spośród 25 kategorii zagrożeń dostępnych na mapie, najczęściej zgłaszane były problemy związane z : nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Dużą „popularnością” cieszą się także inne kategorie jak np.: używanie środków odurzających, nieprawidłowe oznakowanie drogi, niewłaściwa infrastruktura drogowa, akty wandalizmu czy miejsca grupowania się małoletnich.

Wymiernym efektem działań Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest sama obecność policjantów w miejscach, gdzie oczekuje tego społeczeństwo.

Zachęcamy wszystkich korzystania do aplikacji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi bezpieczeństwa. Jednocześnie przypominamy, że z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie w ciągu doby.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl