POWIATOWA DEBATA SPOŁECZNA - Aktualności - KPP Nowy Tomyśl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POWIATOWA DEBATA SPOŁECZNA

Data publikacji 20.09.2018

W środę 19 września 2018 r. o godzinie 17:00 na sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu odbyła się powiatowa debata społeczna, która poświęcona była szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa. Była to również okazja do zaprezentowania nowych narzędzi komunikacji społeczeństwa z Policją.

W zorganizowanej debacie z ramienia nowotomyskiej Policji udział wzięli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu nadkom. Sławomir Wenderski, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Sławomir Mikułko, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Marcin Piotrowski, Naczelnik Wydziału Kryminalnego podisnp. Krzysztof Nowak, Komendant Komisariatu Policji w Zbąszyniu podkom. Arkadiusz Pelc, Kierownik Posterunku Policji w Miedzichowie asp. Łukasz Parniewicz, Kierownik Posterunku Policji w Kuślinie asp. szt. Artur Laskowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Lwówku asp. szt. Grzegorz Jeziorkowski.

Wśród zebranych nie zabrakło również Starosty Nowotomyskiego Pana Ireneusza Kozeckiego, Burmistrza Nowego Tomyśla Pana Włodzimierza Hibnera, Burmistrza Opalenicy Pana Tomasza Szulca, a także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz Nadleśnictwa Bolewice.

Podczas debaty zostały przedstawione nowe narzędzia komunikowania się z Policją, do których należy m.in. aplikacja mobilna „Moja Komenda”. Ponadto omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także programu „Dzielnicowy Bliżej Nas.

W dalszej części debaty mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i wnioski mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Poruszono m.in. temat oświetlenia przejść dla pieszych w rejonie obwodnicy, złego oznakowania dróg na terenie Nowego Tomyśla, a także zakłócenia spoczynku nocnego w rejonie bloków osiedla Północ.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.