ZT NSZZ Policjantów - KPP Nowy Tomyśl

ZT NSZZ Policjantów

ZT NSZZ Policjantów

 

 

Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu 

(kadencja na lata 2016-2020)

 

Przewodniczący

Mieczysław Skrzypczak

 

Z-ca Przewodniczącego

Tadeusz Szczerbal

 

Z-ca Przewodniczącego

Paweł Mączyński 

 

Członkowie Zarządu Terenowego:

- Józef Duplaga

- Andrzej Chlaszczyński

- Ryszard Pozdrowicz 

- Roman Pawłowski 

- Michał Gronowski 

- Roman Łukaszewski 

- Leszek Szadura

- Konrad Michalik 

- Julian Kobielski 

 

Przewodniczący Terenowej Komisji Rewizyjnej 

Włodzimierz Matuszczak 

 

Członkowie Terenowej Komisji Rewizyjnej:

- Paweł Kortus 

- Mirosław Poprawski