Mapy zagrożeń

MIEJ WPŁYW NA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) to narzędzie informatyczne, za pomocą którego mieszkańcy naszego kraju mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. KMZB stała się łącznikiem między obywatelami a Policją. Za pomocą aplikacji każdy, kto posiada dostęp do Internetu, może dokonywać anonimowych zgłoszeń zagrożeń obserwowanych w swoim najbliższym otoczeniu.

 

                                                                     

Ważnym elementem tego narzędzia jest jego ciągły rozwój. Kiedy mapa powstawała, można było zaznaczać na niej jedynie miejsca występowania zagrożenia i wskazywać tylko poszczególne kategorie zagrożeń. Dzięki mobilności i ciągłych głosów społeczeństwa dziś możemy - oprócz wskazania miejsca - opisać zagrożenie szczegółowo, a nawet dodać zdjęcie ilustrujące problem. KMZB dostosowuje się do aktualnych potrzeb oraz zmian dokonujących się w zakresie rodzajów występujących zagrożeń, co z kolei wpływa na wzrost bezpieczeństwa w najbliższej okolicy zgłaszającego.

Wśród 24 kategorii wymienionych w KMZB znajdują się zagrożenia dotyczące zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i bezpieczeństwa ogólnoprewencyjnego, takie jak: „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie prędkości”, „niszczenie zieleni”, „spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym”, „dzikie wysypiska śmieci” czy „miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Jeśli zauważymy niepokojące nas zdarzenia, a posiadamy dostęp do Internetu i kilka sekund wolnego czasu na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, możemy realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa otoczenia, w którym przebywamy.

Używając KMZB zgłaszać możemy:

- niebezpieczne miejsca na terenach wodnych, np. dzikie kąpieliska,

- niebezpieczne miejsca na wodach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób wypoczywających na jednostkach pływających, np. występowanie głębin, silnych wirów, podwodnych przeszkód,

- miejsca grupowania się osób (zwłaszcza niepełnoletnich), które spożywają alkohol tam, gdzie jest to niedozwolone, oraz w pobliżu wody, co stanowi wysokie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

- dzikie wysypiska śmieci w lesie lub miejsca nielegalnego składowania śmieci,

- miejsca, gdzie często dochodzi do niszczenia terenów leśnych poprzez np. poruszanie się quadami.

Aplikacja gwarantuje anonimowość i pewność, że każde zgłoszenie zostanie  poważnie traktowane i sumiennie sprawdzone przez policjantów.

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa znaleźć można na stronie internetowej każdej jednostki Policji w Polsce. Można również pobrać bezpłatną aplikację „Geoportal Mobile” na smartfony. Dzięki niej na bieżąco można zgłaszać zagrożenia i sprawdzać sposób, w jaki problem został rozwiązany.

 

                                                  

 

  • MIEJ WPŁYW NA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.
  • MIEJ WPŁYW NA SWOJE BEZPIECZEŃSTWO. KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.